Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Kinderopvang 't kreekeltje

Kinderdagopvang, peutergroep, startgroep en buitenschoolse opvang

Pedagogisch beleid

PEDAGOGISCHE VISIE ‘T KREEKELTJE

Bij ons staat de eigenheid van het kind centraal. Ieder kind is uniek en heeft een eigen karakter en

ontwikkeltempo. Om zich te kunnen ontwikkelen, heeft een kind verzorging, geborgenheid, en uitdaging nodig.

‘t Kreekeltje wil kinderen helpen zich te ontwikkelen tot zelfstandige personen, die hun eigen keuzes kunnen maken.

Daarnaast vinden wij het belangrijk, dat de kinderen het naar hun zin hebben bij ‘t Kreekeltje en zichzelf

kunnen zijn, waarbij plezier voorop staat!

’t Kreekeltje biedt de kinderen een uitdagende omgeving met op hun leeftijd afgestemde materialen, die hun nieuwsgierigheid en creativiteit prikkelen en waarin zij keuzes kunnen maken en gestimuleerd worden tot zelfstandigheid, waarbij zij in de gelegenheid worden gesteld hun persoonlijke en sociale kwaliteiten te ontwikkelen.

1.1 Geef ze de vijf

Iedere dag geven wij de kinderen ‘de vijf’. Wij bedoelen hiermee, dat wij werken vanuit vijf speerpunten en dit in de praktijk brengen met behulp van vijf pedagogische middelen.

De vijf speerpunten in het pedagogisch beleid van ‘t Kreekeltje zijn:

1. Alles Kids: Wij zorgen er voor, dat de kinderen het naar hun zin hebben bij ons en dat zij met een

plezierig gevoel op iedere dag bij ons terug kijken;

2. Samen en Alleen: Wij gebruiken de groepsdynamiek om kinderen uit te dagen en zorgen er

tegelijkertijd voor ieder individueel kind echt te leren kennen;

3. Geborgenheid en Veiligheid: Wij zorgen er voor, dat de kinderen zich emotioneel veilig, gerespecteerd,

gewaardeerd en geaccepteerd voelen bij ons;

4. Ontwikkeling naar Zelfstandigheid: Wij motiveren en stimuleren de kinderen om hun persoonlijke en

sociale kwaliteiten op hun eigen unieke wijze, in hun eigen unieke tempo, te ontwikkelen;

5. Normen en Waarden: Wij stellen de kinderen in de gelegenheid zich normen en waarden, de cultuur

van onze samenleving, eigen te maken;

Het volledige pedagogisch beleidsplan ligt ten inzage op het kinderdagverblijf, vraag hier naar.

Brengen en halen

Ziektebeleid

Voedingsbeleid

Klachten commissie

Uren doorgeven of annuleren