Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Kinderopvang 't kreekeltje

Kinderdagopvang, peutergroep, startgroep en buitenschoolse opvang

Openingsuren

De Peutergroep is geopend op alle schooldagen

maandag tot vrijdag

's morgens van 8:30 tot 12.00 uur

Buiten deze tijden en in de vakantie kunt u gebruik maken van de kinderdagverblijf

Tarieven peutergroep

Wordt uw kindje binnen kort 2 jaar? of heb je de verjaardag net achter de rug? Dan bent u misschien al eens aan het kijken voor een peutergroep. Uw kindje is of wordt nu een peuter, wat is er dan leuker om samen met andere kindjes de wereld te gaan ontdekken?

De peutergroep wordt in dagdelen afgenomen.

Wanneer u beide werkt of een opleiding volgt heeft u recht op kinderopvangtoeslag. 

Voor ouders die geen recht hebben op toeslag:

Betaald u voor de eerste 2 dagdelen per week een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. 

Startgroep arrangement:

Omdat peutergroep olleke bolleke een startgroep is kunnen wij u een arrangement aanbieden. 

Dit houd in dat zowel ouders met kinderopvang toeslag als zonder kinderopvang toeslag, bij het afnemen van 2 dagdelen peutergroep en 2 dagdelen gratis bij krijgen. 

Als u recht hebt op kinderopvang toeslag zal de netto kost vele malen lager uitvallen.

Als u een proefberekening wil maken kunt u op de link klikken onder aan de pagina. 

U ziet dan precies wat u aan kinderopvang toeslag zult ontvangen.

Bereken uw toeslag voor 2019

Tarieven zijn inclusief:

VVE aanbod voor alle kinderen.

Dagelijks vers fruit.

Educatief aanbod van activiteiten.

Kinderopvangtoeslag

De Wet kinderopvang regelt de kwaliteit en de financiering van de kinderopvang. Uitgangspunt is dat kinderopvang een zaak is van ouders, werkgevers en overheid. Ouders die beiden werken en voor hun kinderen zorgen, kunnen een tegemoetkoming van het Rijk ontvangen, de zogenaamde kinderopvangtoeslag. Deze dient u zelf aan te vragen bij de Belastingdienst.

Ouders sluiten een overeenkomst met de peuterspeelzaal en betalen zelf de factuur. De inkomensafhankelijke overheidsbijdrage én de werkgeversbijdrage van de opvangkosten ontvangen de ouders via de Belastingdienst.

Als niet beide ouders werken en/of studeren:

Als niet beide ouders werken en uw kind gaat wel naar de peutergroep dan ontvangt u geen kinderopvangtoeslag maar betaalt u maandelijks een vastgestelde ouderbijdrage.  

De peuterspeelzalen in de gemeente Terneuzen zijn geharmoniseerd met de kinderdagverblijven tot peutergroepen. 

VVE indicatie:

Sommige kinderen hebben recht op een derde en vierde dagdeel in het kader van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Om te bepalen of kinderen in aanmerking komen, worden landelijke richtlijnen gehanteerd (op basis van het opleidingsniveau van de ouders of op advies van het consultatiebureau of de pedagogisch medewerker). Indien u een indicatie hebt gekregen van het consultatie bureau vragen wij u contact op te nemen om te kijken welk aanbod het beste bij u en uw kind past. Een indicatie voor VVE mag nooit extra kosten met zich meebrengen. Wij bespreken dit graag met u in een persoonlijk gesprek. 

Ouderbijdragen worden maandelijks gefactureerd verdeeld over 12 maanden.