Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Kinderopvang 't kreekeltje

Kinderdagopvang, peutergroep, startgroep en buitenschoolse opvang

Klachtenregeling geschillencommissie

’t Kreekeltje verzorgt de opvang van uw kind zo goed mogelijk. Het kan zijn dat u niet tevreden bent over de geleverde dienstverlening en u dit kenbaar wenst te maken. Als klant van ‘t Kreekeltje heeft u het recht om een klacht in te dienen als de dienstverlening niet in orde is. Dit is bij wet geregeld. In dit artikel staat beschreven op welke manier u uw ontevredenheid kenbaar kunt maken. Wij vragen u, als u ontevreden bent over een medewerker of over een bepaalde gang van zaken binnen ‘t Kreekeltje, ons dit persoonlijk te laten weten. Wij kunnen dan gezamenlijk proberen een oplossing te vinden om uw ontevredenheid weg te nemen. Is er van uw kant echter sprake van een formele klacht, dan vragen wij u dit schriftelijk bij ons in te dienen. 

Het volledige protocol rondom klachten kunt u hier downloaden:

Klachtenregeling 2019